Nasi trenerzy rozwijają swój warsztat trenerski!!

Trenerzy Seweryn i Marcin cały wczorajszy dzień zdobywali wiedzę u Artura Pacek z Getbetter i SCEC z „Przygotowania Fizycznego Koszykarzy” w Ostrowie Wielkopolskim!