O NAS

„Wszystko co możesz sobie wyobrazić, możesz również osiągnąć”

Albert Einstein

Pomysłodawcami założenia klubu byli dwaj zapaleńcy dla których koszykówka to coś więcej niż sport. Dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu i przy wydatnej pomocy, działającej w Bydgoszczy fundacji „Nowe Pokolenie”, dnia 24.10.2014 r. na koszykarskiej mapie województwa Kujawsko – Pomorskiego narodził się Uczniowski Klub Sportowy BASKET REGNUM BYDGOSZCZ. W swoich szeregach zrzeszamy osoby z bogatym bagażem doświadczeń organizacyjnych i sportowych.

Chcielibyśmy rozpocząć propagowanie koszykówki już od najmłodszych lat. Najlepszą formą są tu zabawy i gry, które wykreują umiłowanie do ruchu i utrwalą nawyk uprawiania sportu. W wieku wczesnoszkolnym możemy uzyskać wpływ na osobowość dziecka poprzez ruch. Poprzez aktywność ruchową dziecko ma szansę na łatwiejsze radzenie sobie z obciążeniami fizycznymi, psychicznymi i innymi, co w późniejszym czasie przełoży się na umiejętność prawidłowego zachowywania się w różnych sytuacjach, współpracy w grupie. Naszym zadaniem jest rozwijać sportowo, każdego kto do nas przyjdzie i zaszczepić każdemu wiarę w aktywność ruchową. Nie ma znaczenia wzrost lecz zapał, chęci i upór w dążeniu do celu. Zadbamy o to, by każde dziecko dobrze się z nami czuło, by chętnie przychodziło na treningi i czerpało z tego radość. Najważniejsze jest dla nas życzliwe podejście do dziecka oraz brak selekcji. Na nasze zajęcia można zapisać każde dziecko! Zabawy, gry i ćwiczenia dla dzieci są zgodne z nowoczesnym modelem szkolenia opartym na zachodnich wzorcach. Czerpiemy z doświadczeń innych szkółek w Polsce. U nas dzieci i ich dobro są najważniejsze i najcenniejsze!

Głównym celem klubu UKS BASKET REGNUM BYDGOSZCZ jest podjęcie współpracy ze szkołami podstawowymi i dziećmi z klas 1-3. W chwili obecnej klub współpracuje już z kilkoma szkołami a w najbliższym czasie zostaną podpisane następne porozumienia o współpracy.